Правнича компанія "ЮРІННОВАЦІЯ" надає юридичні послуги у сфері різних правовідносин (цивільних, господарських, трудових, податкових, адміністративних, кримінально-правових тощо). Зокрема, серед них:

- Юридичні послуги, пов'язані зі створенням та державною реєстрацією юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, їх представництв, філій, об'єднань, а також - фізичних осіб - підприємців (у тому числі: складання статуту та інших засновницьких документів; складання протоколів, положень, інструкцій, трудових контрактів та інших внутрішніх (локальних) правових документів; складання договорів про сумісну діяльність; отримання дозволів на виготовлення печатки тощо);

- Юридичні послуги, пов'язані з державною реєстрацією змін у діяльності юридичних осіб, їх представництв, філій, об'єднань, а також - фізичних осіб - підприємців (зміна місцезнаходження, зміна найменування, зміна керівника, зміна видів діяльності, зміна розміру статутного капіталу, зміна складу учасників, зміна організаційно-правових форм, зміна системи оподаткування тощо);

- Інші юридичні послуги, пов'язані з державною реєстрацією у діяльності юридичних осіб, їх представництв, філій, об'єднань, а також - фізичних осіб - підприємців (підтвердження даних в ЄДР; отримання витягів, виписок, довідок з ЄДР; відновлення втрачених засновницьких та інших документів тощо);

- Юридичні послуги, пов'язані з отиманням ліцензій та інших дозволів, необхідних для здійснення господарської діяльності;

- Юридичні послуги, пов'язані з супроводженням припинення суб'єктів господарювання;

- Юридичні послуги у сфері договірної діяльності (правова експертиза договорів, складання договорів, представництво інтересів при переговорах з контрагентами, супроводження реєстрації правочинів тощо) та - інших юридичних документів;

- Юридичний Due Diligence (юридичний аудит);

- Урегулювання спорів у досудовому порядку (претензійна робота, медіація тощо);

- Представництво в судах та інших державних органах;

- Тощо.

Особливістю професійної компетенції Правничої компанії "ЮРІННОВАЦІЯ" є можливість надання широкого кола юридичних послуг у сфері охорони прав інтелектуальної власності на об'єкти авторського права та суміжних прав, торговельні марки, промислові зразки, географічні зазначення, корисні моделі, винаходи, комерційні (фірмові) найменування, комерційну таємницю, прав на інші об'єкти, що відносяться до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній та художній областях: ноу-хау, науково-технічну інформацію, сайти тощо. Зокрема, ЮРІННОВАЦІЯ має у своєму складі юристів, які здатні на високому професійному рівні надавати наступні юридичні послуги у цій сфері:

- Due Diligence, об'єктом дослідження якого є юридичні аспекти діяльності суб'єкта, пов'язаної з правами інтелектуальної власності;

- Управління правами інтелектуальної власності: комплексний підхід до охорони об'єктів права інтелектуальної власності;

- Розробка внутрішніх документів щодо об'єктів права інтелектуальної власності (положення про комерційну таємницю, про службові об'єкти права інтелектуальної власності тощо);

- Розробка договорів щодо створення об'єктів права інтелектуальної власності, використання і розпорядження правами на них (договорів на виконання науково-дослідних дослідно-конструкторських та технологічних робіт; ліцензійних договорів тощо);

- Юридичне супроводження інноваційної діяльності, трансферу технологій та комерціалізації об'єктів права інтелектуальної діяльності;

- Консультування з приводу постановки об'єктів права інтелектуальної на бухгалтерський облік, їх інвентаризація, питання оподаткування операцій з об'єктами права інтелектуальної власності у державних установах;

- Ведення переговорів з метою усунення конфліктів з приводу прав інтелектуальної власності та медіація;

- Судовий та адміністративний захист прав інтелектуальної власності;

- Судовий та адміністративний захист від недобросовісної конкуренції та нечесної підприємницької діяльності;

- Консультації з різних питань, пов'язаних з правами інтелектуальної власності.