Доц., к. ю. н. Халаїм Ніна Олексіївна
Зміст права на промисловий зразок: майнові права інтелектуальної власності
Переходячи до дослідження майнового змісту права на промисловий зразок, слід зазначити, що майнові права інтелектуальної власності (далі - майнові права) на промисловий зразок викладені у статтях 424, 464 ЦК у вигляді переліку правомочностей:

право на використання;

виключне право дозволяти використання (видавати ліцензії);

виключне право перешкоджати неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання;

інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

>>

 

 

 

 

Доц., к. ю. н. Халаїм Ніна Олексіївна 
Зміст права на промисловий зразок: особисті немайнові права інтелектуальної власності


Перш ніж приділити увагу майновим правам інтелектуальної власності на промисловий зразок хотілося б розглянути деякі питання регулювання особистих немайнових прав на нього.

Стаття 423 ЦК називає особистими немайновими правами інтелектуальної власності:

1) право на визнання людини творцем (або автором);

2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності;

3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

>>

 

 

Доц., к. ю. н. Халаїм Ніна Олексіївна 
Зміст права на промисловий зразок: теоретичний аспект

Більшість науковців та фахівців, які працюють у сфері інтелектуальної власності, напевне, погодяться, що виходячи з сьогоднішнього стану українського законодавства з охорони об'єктів інтелектуальної власності, найбільше потребує удосконалення правове регулювання відносин з охорони промислових зразків. Право інтелектуальної власності на промисловий зразок не повинно бути декларативним, а має виконувати певне призначення. Тому зроблено спробу комплексно підійти до дослідження аспектів цього права. Одержані результати викладено у трьох статтях під узагальнюючою назвою „Зміст права на промисловий зразок".

>>

 

 

Шарко Діана Равілівна
Деякі проблеми забезпечення вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів в бібліотеках


Бібліотеки, надаючи вільний доступ усім бажаючим громадянам до наявних в їх фондах книжок та періодичних видань, завжди відігравали надзвичайно важливу роль у розвитку науки, культури та підвищенні освітнього рівня суспільства. Проте все більше інформації у наш час виробляється у електронній формі, яку легко копіювати і розсилати по мережам. Поступово, впроваджуючи нові інформаційні технології, бібліотеки розвивають сканування документів і пересилку їх по електронній пошті. Цей напрям запроваджується у все більшій кількості бібліотек, бо він дає значний ефект у підвищенні задоволення потреб користувачів, значно економить час на доставку необхідної інформації і розширює коло інформаційних джерел. Проте поява нових носіїв інформації, засобів її розповсюдження, окрім нових можливостей більш оперативного та якісного задоволення запитів читачів, створила і певні проблеми, які у бібліотеках дуже часто вирішуються без урахування міжнародних та національних правових норм.

>>